Nu lämnar råttorna skeppet!

  • Post author:
  • Post category:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2004-12-07

– I helgen avhöll vänsterpartiet försoningskonferens. Idag lämnar förre partiledaren Gudrun Schyman skutan. Så försonade var det. Kommunisten Lars Ohly blir mer och mer ensam. ”Det började som en skakning på nedre däck” inleds Mikael Wiehes Andraklasspassagerarens sista sång, nu har vi kommit till versen ”Sen lämna’ råttorna skeppet för att söka sig mot land.”

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att allt pekar på att Gudrun Schyman idag lämnar Vänsterpartiet.

– Det är bra att Ohly fortsäter att kalla sig kommunist, allt annat hade som han själv påpekat varit lögn. Lika positivt är att fler och fler tycks inse att det förhåller sig just på det sättet och lämnar det sjunkande skeppet. Frågan är när saken skall gå upp för socialdemokraterna.

– När tänker Socialdemokraterna uppfylla det löfte som Per Nuder gav i sitt förstamajtal 2000? Då riktades ett tydligt ultimatum till vänstern som löd: ” Vill ni fortsätta att samarbeta med socialdemokratin efter nästa års val måste ni en gång för alla mönstra ut kommunismen och kommunisterna. Ni måste städa upp i garderoben, vädra ut och göra rent hus. Vi socialdemokrater vill inte och tänker inte samarbeta med några kommunister i det nya seklet”.

– Det finns inga ursäkter för socialdemokraterna längre, inga vettiga bortförklaringar. De har trots givna löften tagit med sig kommunismen in i det nya seklet. Det är skamligt, inte minst i ljuset av att Gudrun Schyman verkar vara den som får ta det första steget, avslutar Jens Eriksson.