You are currently viewing Väl utfört arbete

Väl utfört arbete

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Sedan augusti 2014 har Olivia Andersson tjänstgjort som Fria Moderata Studentförbundets internationella sekreterare. Under hennes ledarskap har studentförbundet verkat för en frihetligare linje i European Democrat Students (EDS) och flyttat fram studentförbundets positioner i internationella sammanhang.

Olivia har under de senaste två åren representerat studentförbundet och de värden vi står för på ett föredömligt sätt, inte minst i EDS där hon innehaft positionen som vice ordförande.

Under Olivias tid som internationell sekreterare har FMSF bidragit med flest motioner till EDS och utmärkts som en av de starkaste rösterna för politikutveckling inom organisationen. Tillsammans med FMSF:s delegationer har Olivia verkat för en ekonomiskt och socialt frihetligare linje i EDS och för ökad subsidiaritet, en tuffare säkerhetspolitisk linje mot Ryssland och värnande av MR och demokrati.

Studentförbundet är tacksamt för Olivias insats för studentförbundet och friheten i Europa. Det är få förunnat att tillhandahållas sådan begåvning och hennes efterträdare kommer att ha stora skor att fylla.

Förbundet tackar för denna tid och önskar henne all lycka till i hennes framtida åtaganden!