Fotograf: Tom Samuelsson

Presidiet är Fria Moderata Studentförbundets verkställande organ. Det består av ordföranden och fyra viceordföranden vilka väljs av förbundets representantskap.

Förbundsordförande John Norell

John Norell är ordförande för FMSF och finns tillgänglig för föreningar och medlemmar dygnet runt. Han kommer från Vara i Västergötland, men bor nu i Stockholm och doktorerar i nationalekonomi vid Stockholms universitet där han även läste sin masterutbildning och arbetat som amanuens och undervisat i grundkursen i nationalekonomi. Han har tidigare läst statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt matematik på Chalmers tekniska högskola. Vid sidan av studier och arbetet som ordförande i studentförbundet föreläser han för ungdomsförbund om marknadsekonomi på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Han har tidigare arbetat på forskningsinstitutet Ratio, tankesmedjan Timbro och branschorganisationen Swedish Fintech Association.

Mejl: [email protected]
Telefon: 070 22 69 407
Twitter: @JERNorell
Facebook:
John Norell
Instagram: John Norell

FMSF-105 (2)Vice Chairperson Martin Bergman

Martin Bergman är född och uppvuxen i Falun i Dalarna men bor för närvarande i Johanneberg, Göteborg, där han studerar till ekonom på handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Sedan 2019 är han internationell sekreterare i FMSF och generalsekreterare i förbundets nordiska systerorganisation.

Mejl: [email protected]
Twitter: @MaartinBergman
Facebook: Martin Bergman
Instagram: Martin Bergman

 

 

FMSF-095 (2)

Viceordförande Amanda Broberg

Amanda Broberg arbetar till vardags som student- och marknadsansvarig på Timbro förlag. Hon har bland annat studerat humaniora vid Göteborgs universitet och ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare har hon arbetat som ledarskribent (vik) på Borås Tidning där hon idag skriver krönikor, samt praktiserat på Svenska Nyhetsbyrån och Barometern-OT som ledarskribent. Hon har ett extra stort engagemang för frågor som rör maktdelning och individuell frihet.

Mejl: [email protected]
Twitter: @AmandaBroberg
Facebook: Amanda Broberg
Instagram: Amanda Broberg

Viceordförande Margareta BarabashFMSF-073 (2)

Margareta Barabash studerar statsvetenskap vid Stockholms Universitet och var tidigare engagerad i Fria Moderata Studentföreningen Stockholm. Hon har även studerat Israel- och Mellanösternpolitik vid Tel Aviv University. Hon har en bakgrund som chefredaktör för Stockholm Journal of International Affairs, Utrikespolitiska föreningen Stockholms tidning, samt som pressekreterare för Utrikespolitiska förbundet Sverige. Vid sidan av studier och ideellt engagemang arbetar hon som verksamhetskoordinator på tankesmedjan Frivärld. Margareta har även skrivit artiklar för Smedjan och Axess.

Mejl: [email protected]
Telefon: 076 76 83 941
Twitter: @bezak0nnik
Facebook: Margareta Barabash

FMSF-053 (2)Viceordförande Per Mittag-Leffler

Per Mittag-Leffler är vice ordförande emeritus för FMS Stockholm och studerar kandidatprogrammet i Nationalekonomi och Statistik på Stockholms Universitet. Vid sidan av sina studier har Per arbetat för Svenskt Näringsliv där han rest runt Sverige för att föreläsa för gymnasieelever om frihandel, företagande och hur Sverige blev ett framgångsrikt land. Per är uppvuxen och bor i Stockholm. I augusti ska han ned till Bryssel för att praktisera på Svenskt Näringslivs Brysselkontor till och med December. Han har ett extra stort intresse för företagande, pension och centralbanker.

 

Mejl: [email protected]
Twitter: @Per__ML

Instagram: Per Mittag-Leffler
Facebook: Per Mittag-Leffler

Leave a Reply