Behövs ett statligt kärleksministerium?

Idag överlämnar landshövding Eva Eriksson sin rapport om så kallad fruimport till regeringen. Ett av förslagen som läggs fram är att införa en statligt kontrollmyndighet för att komma tillrätta med…

Continue Reading Behövs ett statligt kärleksministerium?