You are currently viewing Årets pristagare av Chydeniuspriset

Årets pristagare av Chydeniuspriset

Fria Moderata Studentförbundets presidium har den stora glädjen att tilldela Henrik Dalgard årets Chydeniuspris.

Den medlem i någon av Fria Moderata Studentförbundets föreningar som bäst författat en essä i Chydenii anda – till försvar av klassiskt liberala värden som individens frihet och näringsfrihet – tilldelas ett bokpaket sponsrat av Timbro, en prissumma på 1 000 kronor och äran att skrivas in på samma lista som tidigare gedigna pristagare.

Motiveringen lyder:

Med texten Självägarskapet som grund för staten har skribenten visat prov på stor filosofisk nyfikenhet och ideologisk precision. Med utgångspunkt i människans förmåga att skapa sin egen mening, och hennes rätt till sitt liv och sina handlingar, argumenterar skribenten skickligt för äganderätt och hur den bäst skyddas.

Anders Chydenius såg människans förnuft och vilja som medel för att uppnå lycka och välfärd, och insåg att bruket av dem kräver frihet från tvång och förtryck. ”Men den frihet, om hvilken jag talar, förstår jag den förmån hvar medborgare bör genom ett rikes lagar och författningar ega, att befordra egen sällhet så långt, att han intet stöter sina medborgares eller hela samfundet sällhet”, skrev Chydenius år 1765. Det är lika sant nu som då.

Nedan följer ett utdrag av de senaste vinnarna:

2018: Ludvig Svensson
2017: Adam Davidsson
2016: Agnes Karnatz
2015: Magnus Jernkrok
2014: Emma Söderberg Majanen
2004: Carl Grufman
2003: Anna Hård Af Segerstad
2002: Jonatan Eghult
2001: Kristian Hultqvist
2000: Peter O Sellgren
1999: Johan Lindal

60141565_2265171627132311_3319024054878339072_n (1)