You are currently viewing FMSF omskrivet i Fokus

FMSF omskrivet i Fokus

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Johan Hakelius uppmärksammar i en artikel i Fokus Fria Moderata Studentförbundet – ”den definitiva plantskolan i moderata sammanhang” – och förbundets och viceordförande Gustaf Reinfeldts arbete i European Democrat Student emot Ungerns inskränkningar av rättsstat och yttrandefrihet.

Men framförallt har han avancerat inom FMS, Fria Moderata Studentförbundet, där han i dag är vice ordförande och internationell sekreterare. Som sådan kom han in hetluften nyligen när deras »international«, European Democrat Students (EDS), höll rådsmöte i Budapest med Victor Orbans Fideszs ungdomsorganisation Fidelitas som värd.

Reinfeldt drev på för ett fördömande av Ungerns inskränkningar i rättsstaten och yttrandefriheten på mötet. Men med 113 röster mot 108 ansåg rådet på att motionen inte var tillräckligt angelägen för att kunna behandlas.

FMS har till skillnad från ungdomsförbundet MUF och Moderata studenter ingen automtisk koppling till Moderaterna. Fast FMS har i decennier varit den definitiva plantskolan i moderata sammanhang.

På 70-talet fostrades där HG Wessberg, Mats Svegfors, Dag Klackenberg, Carl Bildt, Olof Ehrenkrona, Carl Cederschiöld och Peje Emilsson. På 80-talet Hans Wallmark, Göran Thorstensson, PJ Anders Linder, Cecilia Stegö, Sten Nordin och Per Heister.

På 90-talet hörde Anders Hall, Ulrica Schenström, Markus Uvell, Carl Fredrik Sammeli, Anders Borg och Fredrik Johansson till FMS-ledningen.

Att Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt bara har en bakgrund i MUF betyder enligt många gamla FMS-are att det aldrig riktigt når de politiska idéhöjderna.