You are currently viewing Ny rapport: Så frigör vi universiteten

Ny rapport: Så frigör vi universiteten

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Visby 2023-06-30

Rapporten finns tillgänglig här

Under årets Almedalsvecka presenterar FMSF:s presidium årets Almedalsrapport Så frigör vi universiteten. Rapporten presenterar ett antal reformer för att stärka den akademiska friheten vid landets högre lärosäten.

Situationen för den akademiska friheten i Sverige har diskuterats flitigt under våren. Dessvärre har debatten varit kraftigt begränsad. I Sverige kan diskussionen om utbildningens och forskningens frihet inte leda till handling på allvar om man inte problematiserar statens institutionella inflytande. Därför gör denna rapport just det. Med några genomgripande men genomförbara reformer är en genuint fri akademi inom räckhåll.

Vid presentationen kommenterades rapporten av Sten Widmalm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, Jacob Färnert, vice ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) samt Adam Danieli, viceordförande emeritus och redaktör till den tidigare förbundsrapporten “11 myter och 9 reformer för den högre utbildningen”.

Trevlig läsning!

Kontakt:

Ordförande Linnea Dubois
E-post: [email protected]
Telefon: 070 440 38 77

Förbundssekreterare Martin Bergman
E-post: [email protected]
Telefon: 070 379 17 29