You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Pressmeddelande

Stockholm, 2018-06-04

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 1 till 3 juni Representantskap på Gimo herrgård.

Catarina Kärkkäinen, pol.stud. vid Uppsala universitet och ordförande emerita för Linköpings Fria Moderata Studentförening, valdes till ordförande.

Till viceordföranden valdes:

Victoria Elmgren (nyval), jur.stud. vid Uppsala universitet
Gustaf Reinfeldt (nyval), fil.stud. vid Lunds universitet
Albin Zettervall (nyval), jur.stud. vid Uppsala universitet
Marcus Björk (nyval), jur.stud. vid Lunds universitet

Under helgen diskuterades bland annat statligt tvång, den moraliska rätten att genomföra militära interventioner och äganderättens juridiska skydd. Som alltid är FMSF forumet där argumenten är viktigare än åsikterna, där debatten är viktigare än besluten och där det intellektuella utbytet är viktigare än det strategiska.

Kontakt

Ordförande Catarina Kärkkäinen, 070 292 90 25

P1020106(1)