You are currently viewing Viceordförande Reinfeldt i intervju om Fidesz

Viceordförande Reinfeldt i intervju om Fidesz

När Europas studenthöger möts i Barcelona i nästa vecka väntas en hård strid kring frågan om den ungerske premiärministern Viktor Orbáns partis medlemskap i det stora konservativa Europapartiet EPP.

Det skriver Europaportalen med anledning av helgens möte med European Democrat Students till vilket Fria Moderata Studentförbundet bland annat har motionerat om att ställa sig bakom Europeiska unionens artikel 7-förfarande gentemot Ungern.

Temat på rådsmötet är hotet från nationalismen på 2000-talet och då tyckte vi att det var ganska passande att skriva en motion som ger stöd åt den liberala demokratin. Det blir lite hycklande att trycka på viktiga värden som pressfrihet och liberal demokrati, och allt som ingår i det, och samtidigt ha med ett parti som  representerar den värsta utvecklingen.

Det säger viceordförande tillika internationell sekreterare Gustaf Reinfeldt. Läs hela intervjun här.