Avgiftsbelägg högskolestudier

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Äntligen kan en kursändring gällande framför allt synen på högskolestudier skönjas. Genom att avgiftsbelägga dessa skulle resurserna bättre utnyttjas, de svenska studenterna komma ut i arbetslivet tidigare och tillväxten fortsätta. Välfärd kostar, en sanning som är lika självklar som ofta bortglömd. Om vi önskar fortsätta förbättra den levnadsstandard vi idag har måste vi helt enkelt arbeta mer och effektivisera allokeringen av resurser. Avgiftsbelagda högskolestudier är ett viktigt steg på vägen.

Det säger Petrus Boström, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet med anledning av långtidsutredningens huvudbetänkande, som presenteras idag.

– Även övriga förslag som läggs fram är av godo. I ena änden av spektret återfinns högre pensionsålder, minskade möjligheter för arbetsgivare att flytta kostnader från det egna lönekontot till skattebetalarnas nota och ett försök till uppgörelse med synen på äldres arbetsförmåga. I den andra änden finns fokus på de arbetsmarknadsmässiga konsekvenserna av olika studieval samt behovet av tidigt insatta resurser för svaga studenter istället för att låta en kravlös skola släppa igenom de vars kunskaper inte gör dem redo för arbetslivet.

– Utbildning är en investering för den enskilda individen och likt övriga investeringar är den försedd med en initial kostnad och en framtida förväntad avkastning. I den socialdemokratiskt designade högre utbildningen har dessa grundläggande axiom gått förlorade till förmån för politisk ämnesstyrning, arbetslöshetsfrisering och felriktade jämställdhetsmål. Nu börjar på allvar arbetet med att ta tillbaka den förlorade arenan, avslutar Boström.