Joakim Lundblad ny utbildningspolitisk sekreterare

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2007-08-15

FMSF: Joakim Lundblad ny utbildningspolitisk sekreterare

Fria Moderata Studentförbundets presidium har utsett KTH-studenten Joakim Lundblad till ny utbildningspolitisk sekreterare i förbundet. Joakim studerar till civilingenjör i Teknisk fysik med inriktning mot tillämpad matematik och spelteori. Han har tidigare varit sektionsordförande för Fysiksektionen och arbetat med utbildningsfrågor vid skolan för Teknikvetenskap (SCI) vid KTH.

– Vi måste släppa svensk forskning fri. Dagens monotont finansierade och hårt styrda forskningsanslag håller tillbaka den fria kreativitet som karakteriserar god forskning, och detta skadar även den högre utbildningen, säger Joakim Lundblad.

– En historisk tillbakablick skvallrar om att flertalet stora upptäckter aldrig skulle erhållit forskningsmedel om de aktualiserats i dagens överreglerade innovationsklimat. Till att börja med behöver vi fler ickestatligt finansierade professurer och en tydligare marknadsanpassning av det högre utbildningsväsendet för att skapa en kvalitativ återväxt, avslutar Joakim Lundblad.