Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen valmöte på bio Forellen i Tyresö.

Petrus Boström, medicine kandidat vid Karolinska institutet och ekonomistuderande vid Handelshögskolan i Stockholm, valdes som förbundsordförande.

Övriga invalda

i presidiet är Joakim Lundblad, Stockholm (omval), Johan Hjelmstrand, Stockholm (nyval), Anders Gustafsson, Lund (nyval) samt Amanda Wollstad, Lund (nyval).

Under helgen diskuterades bland annat rösthandel, solidaritet gentemot våra östra grannländer och handel med utsläppsrätter.

Valmötet beslutade bland annat att uttala sig för statens möjlighet att betala tillbaka oanvända skattemedel till de rättmätiga ägarna, samt för avskaffandet av den juridiskt formulerade religionsfriheten.

zp8497586rq