Pressmeddelande
Stockholm, 2020-06-08

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet.

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 6 juni Representantskap där inval av nytt presidium skedde. På grund av rådande pandemi hölls representantskapet digitalt.

John Norell ek.master vid Stockholms universitet, under föregående verksamhetsår viceordförande i förbundet, valdes till ordförande.

Till viceordföranden valdes:
Martin Bergman (nyval), ek.stud.
Margareta Barabash (nyval), fil.stud.
Amanda Broberg (nyval), fil.stud.
Per Mittag-Leffler (nyval), ek.stud.

På bild (från vänster): Per Mittag-Leffler, Amanda Broberg, John Norell, Margareta Barabash, Martin Bergman. Fotograf: Beatrice Backman.

Kontakt
Folke Johannesson
Organisationssekreterare
folke.johannesson@fmsf.se

John Norell
Ordförande
john.norell@fmsf.se
tel: 0702269407

This article has 2 comments

 1. Björn Holmberg Svara

  Det vore intressant att veta vilka föreningar viceordförandena representerar. Antar ordf. Är från FMS Stockholm. Var själv ordf. där i början av 70-talet.
  Lycka till med tillönskan om fortsatta framgångar.

  • John Norell Svara

   Tack för din fråga Björn. Per, Margareta, Amanda samt undertecknad är hemmahörande i FMS Stockholm medan Martin är hemmahörande i FMS Göteborg.

   Bästa hälsningar,
   John Norell
   ordförande

Lämna en Kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *