“Slopa fribeloppet”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Kort debattare, publicerad i Enköpings-Posten den 15 mars 2011.

Slopa fribeloppet

För många studenter är studietiden inte bara fylld av nya erfarenheter, kunskaper och bekantskaper, men också en tid av konstant ekonomisk oro. För de som pluggar vidare väntar knappast ett liv som tillåter dyra aktiviteter. Trots både bidrag och lån från CSN har många studenter svårt att få pengarna att räcka till. Lösningen är för många studenter att jobba extra, vilket också ger värdefulla kontakter och kunskaper för det framtida arbetslivet. Att arbeta som student gör man dock inte ostraffat – man riskerar obehagliga överraskningar.

De nuvarande reglerna för fribeloppet gör nämligen att arbete inte lönar sig i för hög omfattning. Fribeloppet slår till som en spärr mot flitiga, självständiga studenter, och säkrar att de drabbas av sänkta och indragna bidrag vilket gör dem beroende av lån från CSN. Många studenter väljer att tacka nej till att jobba i perioder trots att de kanske vill och har tiden som krävs; systemet uppmuntrar till svartjobb. Trots att nivån höjdes den 1 januari 2011 till 136 000 kronor är det inte tillräckligt. Nästan var tionde student blir återbetalningsskyldig till CSN på grund av att de har jobbat för mycket under en viss period (exempelvis sommaren) och därmed tjänat för mycket pengar. För att slippa osäkerheten omkring att behöva betala tillbaka till CSN, bör fribeloppet avskaffas helt.

Daniel Skavén Ruben, vice ordförande, FMSF