Studentavgifter leder till kvalitet och mångfald!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-01-30

– Möjligheten för de svenska lärosätena att ta ut avgifter av icke-europeiska studenter är ett första viktigt steg för att modernisera den svenska högre utbildningen. Nästa steg blir rimligen att utvidga möjligheten att ta ut avgifter till att gälla även svenska studenter.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att Studieavgiftsutredningen idag presenterat sitt slutbetänkande.

– Vi välkomnar stora delar av utredningens förslag och ser fram emot nästa steg, möjligheten att ta ut avgifter av samtliga studenter. För oss som vill se svensk utbildning och forskning i världsklass är det den enda vägen framåt.

– Genom att göra det mer ekonomiskt lönsamt för de svenska lärosätena att sälja utbildning till icke-europeiska studenter skapas incitament för att öka mångfalden. Den som betalar för något ställer också högre krav vilket leder till bättre kvalitet, avslutar Eriksson.