There ain’t no such thing as a free lunch SUS!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2004-12-02

– Utbildning kostar och utbildning måste få kosta. Stockholms universitets studentkår (SUS) har inte gjort hemläxan i nationalekonomi när de hävdar att ”Principen om gratis utbildning” inte får ”ruckas”. Det finns ingen sådan princip och det kan inte finnas någon sådan princip, there ain´t no such thins as a free lunch!

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att SUS idag genomfört en kampanj emot studentavgifter.

– För den som läst sin ABC-bok i ekonomi borde det vara uppenbart att exempelvis lokaler, lärare och forskning inte faller som manna från himlen. Idag betalas universitets- och högskoleutbildningen via skattsedeln. I viss mån av tidigare studenter som fått sin utbildning på kredit, men orättvist nog även av dem som valt att inte läsa vidare. Med ett avgiftsfinansierat system skulle var och en betala för sig, han eller hon skulle bättre kunna kräva valuta för sina pengar och utbildningens kvalitet och effektivitet skulle höjas, avslutar Eriksson.