Yttrandefriheten måste vara helig!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-11-09

– Idag påbörjas den sista ronden mellan yttrandefriheten och religionsfriheten å ena sidan och den politiska korrektheten å den andra. Allt annat än en rejäl knockoutseger för den frihetliga sidan vore oacceptabelt. Yttrandefriheten måste vara helig!

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av att pastor Åke Greens fall idag tas upp till behandling av Högsta domstolen.

– Pastor Green har inte gjort något annat än att delge sin syn på bibeln och kristendomen. Processen mot honom är en process mot religionsfriheten. En attack mot de principiella grundvalar som det västerländska samhället vilar på.

– Pastor Green är på sätt och vis en hjälte. Han vågar utmana det etablissemang som försöker skrämma folk till tystnad genom att hota dem med en otydlig lagstiftning. Dessa mörka krafter vars predikan om tolerans lett dem till en position där de förespråkar toleransens direkta motsatts.

– Anstiftan till hot och våld finns det redan en tydlig lagstiftning som sätter stopp för. Att uttrycka sin religiösa övertygelse inför andra är en helt annan sak. Även i fall som det nu aktuella då åsikterna på grund av den politiska korrekthetens förkämpar når en miljonpublik bör yttrandefriheten vara helig.