You are currently viewing Smålandsposten: Både nytt och gammalt på Gimo

Smålandsposten: Både nytt och gammalt på Gimo

Smålandspostens Fredrik Haage uppmärksammar helgens Representantskap på Gimo herrgård i en ledarartikel (4/6). Han skriver bland annat om det fokus på politik och ideologi som likt alltid fanns under helgen – och noterar även den höga nivån på debatten.

Andelen nackar rakt hållna mot talaren istället för böjda över mobilerna brukar vara en fingervisning om det genuina intresset för ett evenemang. I så fall klarade sig Fria moderata studentförbundet med god marginal på sitt årsmöte på Gimo herrgård i helgen. Motioner om allt möjligt och omöjligt skulle i sedvanlig ordning debatteras av förbundets studentföreningar från hela Sverige.

Minst två motioner med stark eller svag koppling till invandring som i teorin kunnat behandlats snabbt losskopplas från sina egentliga fästen och renderar långa och passionerade debatter. Vem har rätt till vad i främmande land? Vad för slags ägarskap till det egna landet följer med medborgarskapet? Och så vidare. Det är svårt att inte höra återklangen från studentförbundets nu nyvalde ordförande Catarina Kärkkäinen i hennes artikel i Svensk Tidskrift 23 mars i år.

Artikeln avslutas med en evig sanning om hjärtat i en sann student(förbundare).

Annat är exakt som förut. Snapsen är god och det hörs upprörda liberala röster över förslaget om statlig tillsyn över den självklart legala prostitutionen.

Läs hela ledarartikeln här.

Lämna ett svar