You are currently viewing Smålandsposten: Både nytt och gammalt på Gimo

Smålandsposten: Både nytt och gammalt på Gimo

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Smålandspostens Fredrik Haage uppmärksammar helgens Representantskap på Gimo herrgård i en ledarartikel (4/6). Han skriver bland annat om det fokus på politik och ideologi som likt alltid fanns under helgen – och noterar även den höga nivån på debatten.

Andelen nackar rakt hållna mot talaren istället för böjda över mobilerna brukar vara en fingervisning om det genuina intresset för ett evenemang. I så fall klarade sig Fria moderata studentförbundet med god marginal på sitt årsmöte på Gimo herrgård i helgen. Motioner om allt möjligt och omöjligt skulle i sedvanlig ordning debatteras av förbundets studentföreningar från hela Sverige.

Minst två motioner med stark eller svag koppling till invandring som i teorin kunnat behandlats snabbt losskopplas från sina egentliga fästen och renderar långa och passionerade debatter. Vem har rätt till vad i främmande land? Vad för slags ägarskap till det egna landet följer med medborgarskapet? Och så vidare. Det är svårt att inte höra återklangen från studentförbundets nu nyvalde ordförande Catarina Kärkkäinen i hennes artikel i Svensk Tidskrift 23 mars i år.

Artikeln avslutas med en evig sanning om hjärtat i en sann student(förbundare).

Annat är exakt som förut. Snapsen är god och det hörs upprörda liberala röster över förslaget om statlig tillsyn över den självklart legala prostitutionen.

Läs hela ledarartikeln här.