Vägen framåt för Sverige

April, april!

För Fria Moderata Studentförbundet har försvaret av individens fri- och rättigheter alltid vägt tyngst – och just därför skulle vi aldrig kunna ställa oss bakom en skattehöjning.

Men Moderaternas förslag är tyvärr inte ett skämt.

Svenskarna är fortfarande världens högst beskattade folk. Kommunalskatten har aldrig varit så hög som den är i dag. Den offentliga sektorn tar in 2000 miljarder av svenskarnas pengar varje år – utan att för den delen säkra finansieringen av grundläggande samhällsuppgifter. Att i ett sådant läge föreslå höjd moms utan att först göra allt i sin makt för att skära ned utgiftssidan är inte värdigt ett moderat samlingsparti.

Försvar och rättsväsende behöver ökade resurser. Detta kan dock lösas genom tuffa prioriteringar på utgiftssidan – samtidigt som man sänker skatten.

Att vara en riktig opposition till regeringen innebär naturligtvis att presentera en alternativ budget och göra allt man kan för att driva igenom sin politik. Det betyder dock även att man måste fylla sin budget med innehåll som moderata kärnväljare känner sig hemma i – innehåll som på riktigt utgör ett alternativ till regeringens skattehöjarpolitik.

Vi hoppas att Moderaterna snart tar sitt förnuft till fånga och sitt uppdrag på allvar. Sänk skatten!

A3-Sänk-skatten2-724x1024

Ordförande Hugo Selling
Viceordföranden André Frisk
Johan Eriksson
Catarina Kärkkäinen
Sten Storgärds