Centrum för rättvisa bidrar till stärkta individuella rättigheter

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

En organisation som i det tysta uträttar storverk är Centrum för rättvisa. Organisationen har funnits i snart 10 år och har drivit en mängd rättsfall som sammantaget har bidragit till att göra Sverige friare – samtidigt som man stärkt individens rättigheter.

Det har t.ex. handlat om kvinnor som diskriminerats vid antagning till högskoleutbildningar, familjer som fått sina hus exproprierade för att ett privat företag vill bygga en logistikterminal på deras mark, entreprenörer som tvingas betala olagliga avgifter till stat, kommun och fack – och mycket mera.

Gunnar Strömmer, grundare av CFR

Man har nyligen anmält ett olagligt kollektivavtal, som ett företag inte vill ha – och heller inte företagets anställda. Facket hotar med stridsåtgärder trots att de anställda inte är medlemmar av facket, och trots att företaget inte önskar teckna kollektivavtal.

En korvgubbe i Göteborg har tvingats betala till Göteborgs kommun för livsmedelskontroller som inte har utförts. JO riktar nu hård kritik mot kommunen.

Centrum för rättvisa har även lyckats sörja för att hundratals personer har fått skadestånd, för de långa handläggningstider som Regeringsrätten hade. Detta är bara några fall som CFR med framgång har drivit på senare tid.

Centrum för rättvisa hjälper den lilla människan mot den stora staten och det stora företaget – och bidrar löpande för att stärka och skydda vanliga människors rättigheter. Genom att hjälpa tusentals personer direkt, har Centrum för rättvisa även stärkt rättighetsskyddet för miljontals andra svenskar, genom tydligare rättspraxis med mera. Det är hedervärt.