Världen blir faktiskt bättre

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

Om man följer medierna kan man förledas tro att världen håller på att gå under. Eller åtminstone Mellanöstern, vilket vi har bloggat en hel del om under den senaste tiden. Dock blir faktiskt det mesta bättre. Antalet fattiga i världen har minskat från 1,8 till 1,4 miljarder de senaste 20 åren. År 1990 levde 46% av världens befolkning under fattigdomsgränsen; om bara 4 år beräknas antalet har fallit till 15%. Och siffran fortsätter falla (dessa siffror bör tas med en nypa salt).

Antalet undernärda barn har under samma period fallit från 25% till 16%. Istället är övervikt ett stigande problem (som dock kan åtgärdas). Antalet barn i Afrika som dör av mässlingen har också sjunkit med 90% på 10 år.

Idag går dessutom 90% av världens barn i grundskola. Fler av dem är dessutom flickor; för bara tio år sedan gick det 91 flickor på varje 100 pojkar i skolan. Idag har antalet flickor ökat till 96 för varje 100 pojkar. Med utbildning följer möjligheter till bättre jobb med högre lön.

Världen blir, sakta men säkert, en bättre plats. Bildkälla: Flickr CC

Enligt organisationen Freedom House lever nu 46% av världens befolkning i länder som kan beskrivas som fria; ytterligare 20% lever i länder som beskrivs delvis fria. Listan kan göras lång.

Bakslag saknas inte. Arabvärlden och Iran präglas av envåldshärskare och stagnation. Socialister och förtryckare i länder som Venezuela, Vitryssland, Nordkorea och Burma fortsätter att göra livet outhärdligt för sina medborgare. Men friheten kommer, förr eller senare.

FMSF kommer fortsätta kämpa för det vi tror på – marknadsekonomi, rättsstat och individuella rättigheter. Vi tror på handel snarare än bistånd, vi tror på individen snarare än storslagna kollektivistiska lösningar – och vi tror på en värld utan gränser.