You are currently viewing FMSF söker organisationssekreterare

FMSF söker organisationssekreterare

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Stockholm 2016-05-19


Organisationssekreterare

Fria Moderata Studentförbundet, söker en organisationssekreterare till sitt kansli i Stockholm. Studentförbundet har funnits sedan 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor.

Du bör ha en god problemlösningsförmåga, vara stresstålig och trivas att jobba både ensam och tillsammans med andra. Tjänsten innebär mycket eget ansvar, men också en stor flexibilitet och möjligheter att utveckla Studentförbundets verksamhet på eget initiativ.

Du kommer huvudsakligen att ansvara för förbundets löpande bokföring och betala räkningar. Vi ser därför att du gärna har god vana och förståelse för ekonomi och bokföringssystemet Fortnox. Arbetet kommer att bestå i att bistå förbundets ordförande och presidiet samt att sköta kontakt med studentföreningarna.Sekreteraren förväntas att utvärdera och rapportera om hur arbetet på kansliet fortskridit till förbundets presidialer på veckobasis.

Arbetsuppgifterna kommer i övrigt att variera beroende på förbundets övriga verksamhet och kan bestå i allt från att organisera resorna till Almedalen och Bryssel till att förbereda och genomföra sittningar och kampanjer.

Du bör ha erfarenhet av sociala medier och office-paketet. Det är en fördel om du tidigare arbetat i WordPress. Vi förutsätter att du delar Fria Moderata Studentförbundets värderingar om en fri marknad, en liten stat och en hög grad av individuell frihet i samhället.

Tjänsten är deltid och oreglerad vilket innebär att du även kommer att arbeta kvällar och helger. Tjänsten är en projektanställning fram till den 31 december 2016, med goda möjligheter till förlängning.

Ansökningar, i form av CV och personligt brev, skickas till [email protected] senast den 30 juni 2016. Alla ansökningar som kommer in granskas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan satt slutdatum.
Varmt välkommen med Din ansökan!