You are currently viewing Sök årets Chydeniuspris

Sök årets Chydeniuspris

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter
Dags att söka årets Chydeniuspris!

Den medlem i någon av förbundets föreningar som bäst författat en essä i Chydenii anda tilldelas ett bokpaket från Timbro, en prissumma på 1 000 kronor och äran att skrivas in på samma lista som tidigare gedigna pristagare. Priset delas ut på Representantskapet.

Med Chydenii anda skall förstås klassiskt liberala värden som försvar av näringsfriheten och individens rättigheter.

Artikeln skall ha blivit publicerad under det senaste året. Ansökan eller nominering innehållande artikeln i fråga görs senast den 8 maj till ordförande Catarina Kärkkäinen på [email protected]e.

Nedan följer ett utdrag av de senaste vinnarna:

2019: Henrik Dalgard
2018: Ludvig Svensson
2017: Adam Davidsson
2016: Agnes Karnatz
2015: Magnus Jernkrok
2014: Emma Söderberg Majanen
2004: Carl Grufman
2003: Anna Hård Af Segerstad
2002: Jonatan Eghult
2001: Kristian Hultqvist
2000: Peter O Sellgren
1999: Johan Lindal

Chydeniuspriset2020