You are currently viewing Undertecknare av FMSF:s kandidatförsäkran

Undertecknare av FMSF:s kandidatförsäkran

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Vid Moderata Samlingspartiets arbetsstämma i Örebro tidigare i år lanserade Fria Moderata Studentförbundet en kompletterande kandidatförsäkran för alla kandidater inför provval och valåret 2018. Denna kompletterar partiets försäkran med ett ideologiskt löfte från envar kandidat att aldrig rösta för ett höjt skattetryck. Resultatet blev en stor succé med cirka 50 kandidater och vår kandidatförsäkran samlar nu allt från kommunalråd, riksdagsledamöter till ledamöter av partistyrelsen och förstagångsväljare.

Vi vill uppmärksamma alla som undertecknat vår kandidatförsäkran och visa vår tacksamhet för detta viktiga löfte. Förhoppningsvis kan det leda till ett högre förtroende för alla er enskilda kandidater i den viktiga frihetsfrågan om sänkt skatt och dessutom leda till ett stärkt politiskt tabu att höja skatten. Vi håller ett vakande ideologiskt öga på er!

Fortfarande finns chansen för dig som nu kandiderar i provval eller i valen nästa år att också avge detta löfte. Skriv ut dokumentet, signera och skicka till oss på [email protected] eller på annat sätt kungör er försäkran till väljare och FMSF:s presidium.

Lista över alla som hittills undertecknat (2017-12-15):

Undertecknare FMSFs kandidatforsakran

Kandidatförsäkran för egen signering:

FMSF kandidatförsäkran