Brist på bevis är inte bevis på en brist

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

I onsdags (7/9) såg vi Laura Hartman från SNS göra en nätt logisk kullerbytta på DN Debatt. Något som diskuterats flitigt de senaste dagarna. Artikeln byggde på en rapport som SNS släppte samma dag där de granskade vinsterna med ökad valfrihet inom välfärden. Trots rapportens slutsats, att kunskapsläget egentligen är alldeles för osäkert för att man ska kunna dra några generella slutsatser, är tonen i debattartikel tydlig. Privatiseringar och valfrihet har inte bidragit till en bättre välfärd.

Till följd av den hårda kritiken mot artikeln och rapporten har Hartman gjort viss avbön. SNS  har också tagit tillbaka delar av rapporten (ordalydelserna låg väl nära retoriken på Socialdemokraternas valaffischer). Slutsatsen att kunskapsläget är oklart kvarstår dock.

Men kunskapsläget är inte oklart. Rapporten visar tydligt och systematiskt på hur valfriheten har förbättrat situationen inom välfärdsområde efter välfärdsområde.

Eleverna och dess föräldrar är mer nöjda med fristående skolor än med kommunala. Arbetssökande hos privata arbetsförmedlare får mer tid och resurser än arbetssökande hos den statliga Arbetsförmedlingen. Det ökade inslaget av vårdval och omregleringen av apoteksmarknaden har skapat bättre tillgänglighet och längre öppettider. Kunderna hos privata vårdgivarna är mer nöjda med sin service. Kundnöjdheten hos föräldrar med barn i privata förskolor är högre än hos föräldrar med barn i offentliga förskolor.

Hög kundnöjdhet och ökad tillgänglighet. Dessa faktorer väljer Hartman och hennes forskare att bortse ifrån. På något sätt säger det väldigt mycket om den svenska mentaliteten. Välfärd är när någon säger att det är bra och inte när vi själva upplever att det är bra. Varje svensk spenderar årligen tiotusentals kronor på att “köpa” tjänsten välfärden via skattesedeln. Inom vilket annat område som årligen kostar så stora summor skulle inte kundnöjdhet ses som det yttersta beviset för att en tjänst håller vad den lovar?