You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Pressmeddelande
Stockholm, 2013-05-20

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen valmöte på Gimo Herrgård.

Victoria Nilsson, hemmahörande i Studentföreningen Ateneum, omvaldes som förbundsordförande.

Övriga invalda i presidiet är Alexandra Ivanov, Stockholm (omval), Johan Ridenfeldt, Uppsala (nyval), Lucas Karlsson, Värnamo (nyval), samt Alexander Ivarsson, Stockholm (nyval).

Under helgen diskuterades bland annat fri invandring, ett svenskt utträde ur den Europeiska Unionen samt duellrätt.

Valmötet beslutade bland annat att uttala sig för en avreglering av hyresmarknaden samt för en avkriminalisering av bruk, innehav, försäljning och tillverkning av narkotika samt att Sverige bör verka för detta internationellt.

 

——–

Förbundsordförande Victoria Nilsson: telefon 0761– 85 88 18, e-post: [email protected] alternativt 

Viceordförande Alexandra Ivanov: telefon 0761 73 49 34, e-post: [email protected]