You are currently viewing Kejsaren är naken

Kejsaren är naken

  • Post author:
  • Post category:Rapporter

Augusti 2002
– en vitbok över Perssons politik

Ladda ner rapporten

Kampanjfilm

Jag har skadat människor och många är besvikna på mig.
Göran Persson (Aftonbladet 1998-09-21)

Göran Persson har varit Sveriges statsminister sedan 1996. Först var han den arrogante och nedlåtande typen som gjorde besparingar inom den offentliga välfärden. I verkligheten handlade det mest om skattehöjningar. Så småningom lanserades bilden av den trygge landsfadern utan vars ledarskap ingen vet hur illa det skulle gå för Sverige.

Socialdemokraternas egen lovsång till Persson har tydligen tilltalat väljarna som gett honom sitt stöd. Även inom media, bland näringslivsföreträdare och diverse borgerliga krafter höjs Göran Persson och hans politik inte sällan till skyarna.

Samtidigt tycks få våga ta bladet från munnen och erinra om situationen i landet efter sex år med Persson som statsminister, hans år dessförinnan som finansminister eller för all del hans tid som skolminister.

Med denna vitbok över Perssons politik vill vi dock göra som barnet i HC Andersens saga om kejsarens nya kläder. Vi talar gärna om det som borde vara uppenbart för alla.

Sverige av i dag uppvisar en fortsatt hög arbetslöshet och människor dör i landstingens operationsköer. Regeringens järngrepp över våra plånböcker består – skatterna är fortsatt världens högsta – och den svenska skolan klarar inte av att lära ut grundläggande kunskaper. Nödvändig arbetskraftsinvandring hejdas av själviska fackföreningar och polisen kan inte fullfölja sina uppgifter.

Om den politiken handlar den här vitboken. Vi kommer då inte ens gå in på den energipolitik där man vill satsa på danskt kol framför svensk kärnkraft, den orättvisa familjepolitiken, försvaret som ständigt skärs ned eller på turerna kring Perssons regering och hans egen person.

Den 15 september ber Persson om förnyat förtroende för en misslyckad politik. Han har lovat. Han har svikit. Nu lovar han igen. Vår förhoppning är att den som läser denna vitbok kommer att inse det olustiga i ytterligare fyra år med Göran Persson vid makten.

Vår slutsats är uppenbar. Alla talar om Perssons fina kläder, men ingen har sett dem. Kejsaren är faktiskt naken!

Stockholm i augusti 2002

Fria Moderata Studentförbundets presidium