You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Pressmeddelande 
Stockholm, 2023-05-14

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 12-14 maj Representantskap på Blommenhof Hotell i Nyköping.

Linnea Dubois, jur. stud. vid Uppsala universitet och ordförande emerita för FMS Uppsala – Geijerska Studentföreningen omvaldes till ordförande.

Till viceordföranden valdes:
Johannes Nathell, 25 år, civ.ek. Linköpings FMS (omval)
Daniel Åkerman, 25 år, pol.stud. Uppsala Universitet (nyval)
Nelly Åkesson, 22 år, ek.stud. Lunds Universitet (nyval)
Johanna Trapp, 21 år, pol.stud. Lunds Universitet (nyval)

Fria Moderata Studentförbundet är Sveriges äldsta politiska studentförbund och har sedan år 1942 har engagerat liberala och konservativa studenter på landets universitet och högskolor. Bland tidigare ordföranden märks Ulf Adelsohn, Carl Bildt och Alexandra Ivanov. Förbundet är partipolitiskt fristående.

Contact
Ordförande Linnea Dubois, +46 70 440 38 77
Förbundssekreterare Martin Bergman, +46 70 379 17 29