En Kina-strategi för 2020-talet

FMSF släpper rapporten "En Kina-strategi för 2020-talet", författad av viceordförande Martin Bergman, försvarspolitisk sekreterare Ludvig Lundgren, viceordförande Margareta Barabash och Europapolistisk sekreterare Theo Herold. Se den livesända lanseringen av rapporten i efterhand här. Utöver presentation med rapportförfattarna också diskussion med en initierad panel bestående av Hans Wallmark, viceordförande emeritus 1989–90, idag utrikespolitisk talesperson för Moderata samlingspartiet och vice ordförande i Riksdagens Utrikesutskott, Pär Nyrén, fellow på tankesmedjan Frivärld och forskar på kinesisk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik, Oscar Almén, forskare och analytiker vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) med fokus på Kina och Ostasien, Olle…Läs mer

FMSF återupplivar Studentförlaget Horisont – ger ut antologi om Carl Bildt

Under 1960- och 70-talet gav studentförbundet ut allehanda böcker under det egna förlaget Studentförlaget Horisont. Bland publikationernas författare märks exempelvis fil stud Peje Emilsson, pol stud Carl Bildt, fil stud Ulf Adelsohn, m fl. Nu nästan 50 år senare gör Studentförlaget Horisont comeback och står som utgivare för boken ”Reformatorn – om Carl Bildt med fokus på åren som statsminister” Redaktörer för antologin är Peje Emilsson, Jan-Erik Ander och Annica Triberg. Bland författarna finns Olof Ehrenkrona, Bengt Westerberg, Peter Egardt, Ulf Adelsohn, Lars Peter Fredén och Lars Jonung med flera. Boken kommer gå…Läs mer

DÄRFÖR PUBLICERADE VI MOHAMMEDKARIKATYRERNA

Svenska liberaler måste våga stå upp för yttrandefriheten när det blåser. Annars är den inget värd. Den 30 september 2005 publicerade Jyllands-Posten Muhammedkarikatyrerna som ledde till stora protester i delar av mellanöstern. FMSF valde i början av 2006 att återpublicera en av karikatyrerna på vår hemsida för att visa stöd för den politiska satiren och karikatyren. Den 30 september i år, 15 år senare, publicerade vi igen. Denna gång på mikrobloggen twitter en av Mohammed-teckningarna som den franska satirtidningen Charlie Hebdo publicerade 2011. Detta är ställningstaganden. Vi tror på den liberala demokratin –…Läs mer

FMSF lanserar Kriminalvårdens bonuskort

Pressmeddelande Stockholm, 2020-10-20 FMSF lanserar Kriminalvårdens bonuskort Idag, 20 oktober, lanserar Fria moderata studentförbundet ett bonuskort för kriminalvården. Kortet har skickats till justitieminister Morgan Johansson för att marknadsföra Sveriges slappa kriminalpolitik. Kortet är personligt, men kan knytas till flera identiteter. I Sverige ges ungdomsrabatt till brottslingar upp till 21 års ålder. Inte bara är det orimligt att vuxna människor kommer ges en ungdomsreduktion på sitt straff, det är också en björntjänst mot unga i närheten till kriminella nätverk som blir mer utsatta. – Det är välkänt att gängkriminella använder barn och ungdomar till…Läs mer

Sök FMSFs spetsutbildning

Nu lanserar Fria moderata studentförbundet en spetsutbildning! Utbildningen består av tre heldagsträffar under lördagar i höst/vinter på tre olika tankesmedjor i Stockholm med teman därefter. Den röda tråden i Tankesmedjeseminariet är opinionsbildning utanför partipolitiken, och ambitionen är att ge insyn i hur olika tankesmedjor arbetar samt ge en fördjupad kunskap inom frihetlig opinionsbildning. Utbildningen ger tillfälle att träffa andra studentförbundare från hela landet för att diskutera och lära sig mer om politik, ideologi och idéer. Utbildningen inkluderar även en skrivarbete som löper mellan träffarna och som examineras vid sista tillfället. Lördagen 7 november,…Läs mer

Höstgimo 2020

Under helgen 21-23 augusti 2020 avhölls Höstgimo på Gimo Herrgård i Uppsala län, ett extrainsatt representantskap för politiska diskussioner, glada muntrationer och upprätthållande av traditioner. Till representantskapet deltog studentförbundare från hela landet, representerande förbundets tretton föreningar. Talare för helgen var P.J. Anders Linder, viceordförande emeritus 1985-1987, chefredaktör för Axess magasin och vd för Axess publishing, samt Karin Svanborg-Sjövall, fram tills nyligen VD för tankesmedjan Timbro och numera krönikör på Dagens Nyheter. Ledde sexorna på kvällarna gjorde våra eminenta toastmasters. Förbundsordförande emeritus 2000-02 Tobias Sjö under fredagens sexa och viceordförande emerita 2014-16 Johanna Grönbäck på lördagen.…Läs mer

Niklas Törnå ny politisk sekreterare

Vi har den stora glädjen att meddela att vi har valt Niklas Törnå till posten som politisk sekreterare för Fria moderata studentförbundet. Niklas kommer bland annat att arbeta för att stödja förbundets verksamhet i stort, planera resor och seminarium samt vara behjälplig för alla våra föreningar runt om i landet. Niklas grundade förbundets nordligaste förening, Studentföreningen Aurorum i Luleå och har drivit den till nästan hundra medlemmar. Niklas har även varit engagerad i vårt internationella arbete genom flera resor med både European Democrat Students (EDS) och Student for Liberty (LibertyCon). Utöver Fria moderata…Läs mer

Ny skattepolitisk sekreterare för FMSF

Fria Moderata Studentförbundet har beslutat att till skattepolitisk sekreterare utse Johannes Nathell, civ.ek. Johannes Nathell tog i somras ut sin Civilekonomexamen vid Linköpings universitet. Han har tidigare varit ordförande för Moderata studenter Linköping och är även medlem i Linköpings Fria Moderata Studentförening. Till hösten kommer Johannes göra praktik på Svenskt näringslivs EU-kontor i Bryssel och jobba med skattefrågor, EU-budgeten och arbetsmarknadspolitik. Därtill har Johannes under sommaren jobbat på Timbro med ett projekt om kapitalskatter inom OECD. ”Det ska bli fantastiskt kul att få driva opinion för skattefrågor för FMSF då det är det…Läs mer

Försvarspolitisk sekreterare och europapolitisk sekreterare utsedda för Fria Moderata Studentförbundet

Stockholm, 2020-07-20 Fria Moderata Studentförbundets presidium har beslutat att till europapolitisk sekreterare utse Theo Herold, ek.kand, och till försvarspolitisk sekreterare utse Ludvig Lundgren, jur.stud. Sekreterarna kommer att aktivt opinionsbilda för liberala och konservativa värden i politiska frågor som rör deras sakpolitiska områden, och arbeta för ökad diskussion och fördjupad kunskap kring deras politiska områden bland förbundets medlemmar och bland allmänheten. Medan förbundet tidigare haft sekreterare som arbetat med försvarspolitiska frågor är uppdraget som europapolitisk sekreterare nytt i förbundet. Theo Herold tog vid årsskiftet en kandidatexamen i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har tidigare…Läs mer

Tjänsteutlysning: Förbunds- eller politisk sekreterare

Fria Moderata studentförbundet söker efter en förbunds- eller politisk sekreterare till sitt kansli i Stockholm. Som sekreterare kommer du att spela en central roll i Sveriges viktigaste frihetsrörelse som samlat liberala och konservativa studenter sedan 1942. Du kommer jobba nära förbundets ordförande John Norell och organisationssekreterare Folke Johannesson. Utöver ett mandat att utveckla och företräda Studentförbundet kommer du få chansen att knyta kontakter med Studentförbundets seniorskollegium och åka på spännande resor med våra internationella samarbetsorganisationer. Du bör ha en god problemlösningsförmåga, vara stresstålig och trivas med att jobba både ensam och tillsammans med…Läs mer

Utlysning: Sakpolitisk sekreterare för FMSF

Söker du nya utmaningar i ditt engagemang för friheten? Fria Moderata studentförbundet, FMSF, söker just nu efter en eller flera sakpolitiska sekreterare. Förbundet har tidigare haft försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare, arbetsmarknadspolitisk sekreterare, och utbildningspolitisk sekreterare, och om du har ett politikområde som du skulle vilja påverka men idag saknar en plattform att kunna göra det så är det här din chans.  I uppdraget, som är tidsbestämt, ingår att producera rapporter, debattartiklar, anordna evenemang samt planera politiska utspel vilka bidrar till debatt såväl internt inom förbundet som externt. Hur uppdraget i praktiken utformas är…Läs mer

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Pressmeddelande Stockholm, 2020-06-08 Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet. Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 6 juni Representantskap där inval av nytt presidium skedde. På grund av rådande pandemi hölls representantskapet digitalt. John Norell ek.master vid Stockholms universitet, under föregående verksamhetsår viceordförande i förbundet, valdes till ordförande. Till viceordföranden valdes: Martin Bergman (nyval), ek.stud. Margareta Barabash (nyval), fil.stud. Amanda Broberg (nyval), fil.stud. Per Mittag-Leffler (nyval), ek.stud. På bild (från vänster): Per Mittag-Leffler, Amanda Broberg, John Norell, Margareta Barabash, Martin Bergman. Fotograf: Beatrice Backman. Kontakt Folke Johannesson Organisationssekreterare folke.johannesson@fmsf.se John Norell Ordförande john.norell@fmsf.se tel:…Läs mer

Sök årets Chydeniuspris

Dags att söka årets Chydeniuspris! Den medlem i någon av förbundets föreningar som bäst författat en essä i Chydenii anda tilldelas ett bokpaket från Timbro, en prissumma på 1 000 kronor och äran att skrivas in på samma lista som tidigare gedigna pristagare. Priset delas ut på Representantskapet. Med Chydenii anda skall förstås klassiskt liberala värden som försvar av näringsfriheten och individens rättigheter. Artikeln skall ha blivit publicerad under det senaste året. Ansökan eller nominering innehållande artikeln i fråga görs senast den 8 maj till ordförande Catarina Kärkkäinen på catarina.karkkainen@fmsf.se. Nedan följer ett…Läs mer

Borgerliga partier måste rösta ned regeringens maktöverföring

Moderaterna och övriga liberala och konservativa partier som påstår sig värna rättsstat, maktdelning och enskildas rättigheter måste rösta emot lagförslaget i kammaren i morgon.  När regeringen för mindre än två veckor sedan lade fram sitt förslag om en tillfällig lagändring för att föra över makt från riksdag till regering fick det med rätta hård kritik. Förslaget innebär att regeringen för att bekämpa coronaviruset kan stänga ned hela verksamheter med enskilt beslut. Det utgör ett långtgående hot mot det fria näringslivet.  Det ursprungliga förslaget var synnerligen vagt formulerat vad gäller regeringens befogenheter. Dessutom innebär förslaget att…Läs mer

Ny redaktör för Svensk Linje

Stockholm 2020-01-28 Linnea Dubois är ny redaktör för Svensk Linje Fria Moderata Studentförbundets presidium har utsett Linnea Dubois till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje med start från och med nummer 1/2020. Linnea tar över posten efter avgående redaktör Markus Konow. Linnea Dubois är hemmahörande i Geijerska studentföreningen, för vilken hon förblir stolt viceordförande. Hon studerar i dag juridik vid Uppsala universitet, men har tidigare även ägnat sig åt akademiska studier i konstvetenskap, statskunskap och filosofi. Linnea läser gärna Locke, Hayek och Humboldt för inspiration, men menar att tanken blir som klarast…Läs mer

Folke Johannesson ny organisationssekreterare

Pressmeddelande Stockholm 2019-12-20 Fria Moderata Studentförbundets presidium har i samråd med ordföranderådet beslutat att anställa Folke Johannesson som organisationssekreterare. Folke är viceordförande emeritus för Geijerska Studentföreningen i Uppsala. Han jobbar med redovisning i Uppsala och studerar ekonomi vid Uppsala universitet. På fritiden är segling det stora intresset med erfarenhet av resor både till Visby och längre söderut. Folke kommer att vara en del av förbundsledningen och ha ett stort ansvar administration, ekonomi och redovisning. Han tillträder den 1 januari och kommer att arbeta halvtid med förbundet. Folke kan kontaktas via folke.johannesson@fmsf.se.Läs mer

Studentförbundet söker sekreterare

Stockholm 2019-11-06 Förbundssekreterare alternativt organisationssekreterare sökes Fria Moderata Studentförbundet söker en förbundssekreterare alternativt organisationssekreterare till sitt kansli i Stockholm. Studentförbundet har funnits sedan 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor. Du bör ha god problemlösningsförmåga, vara stresstålig och trivas att jobba både ensam och tillsammans med andra. Tjänsten innebär mycket eget ansvar, men också flexibilitet och stor möjlighet att utveckla Studentförbundets verksamhet på eget initiativ. Du kommer huvudsakligen att ansvara för förbundets administration i form av ekonomi, post, ansökningar och medlemsregister. Ekonomin kommer du att ansvara för…Läs mer

FMSF: Lägg ned public service

Statliga medier är i dag skattedopade, semi-kommersiella aktörer, inte värnare av det smala och tråkiga som inte går att producera på annat sätt. Vårt parti bör ta klivet fullt ut och bestämma sig för ett avskaffande av public service så snart som möjligt, skriver Adam Danieli och Sten Storgärds i Expressen (Länk!) Myten att man genom statlig media ska kunna skapa opartisk journalistik eller ett bredare utbud har spruckit. Sedan radion kom till Sverige har det svenska folket tvingats betala för sådan verksamhet som i takt med nya mediers framväxt blivit allt mer…Läs mer

Martin Bergman ny internationell sekreterare för FMSF

Fria Moderata Studentförbundets presidium har glädjen att utse Martin Bergman till ny internationell sekreterare. Martin Bergman är 22 år gammal och före detta elitsatsande alpin skidåkare som tillbringat sin uppväxt i Skandinaviens och Europas skidbackar. Han studerar andra året Ekonomie kandidatprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och är medlem i FMS Göteborg. Martin som växte upp i Falun har en tidigare bakgrund i Moderata Ungdomsförbundet i både Dalarna där han suttit i distriktsstyrelsen samt i Göteborg där han nu verkar. Han har ett djupt rotat intresse för internationella frågor och har erfarenhet från…Läs mer

Hög tid för en ny grundlagsutredning

SvD Debatt 28/7 2019 En ny grundlagsutredning bör tillsättas för att säkra demokrati och maktdelning. Bland annat bör en författningsdomstol införas. Det skriver företrädare för samtliga borgerliga ungdoms- och studentförbunden. Sverige är ett land där det politiska beslutsfattandet är stort. Med ett skattetryck på nästan 45 procent, nya förbud och krav på att söka tillstånd hos myndigheter är politikens makt över individer, familjer och företag stor. Det är därför viktigt att den politiska makten regleras och begränsas på rätt sätt. Det är nu 15 år sedan den senaste omfattande utredningen av svensk grundlag…Läs mer