Remissyttrande Vår tids arbetarparti

Remissyttrande kring moderaternas förslag till nytt handlingsprogram ”Vår tids arbetarparti”. Ladda ner rapporten Inledning Fria Moderata Studentförbundet är en från moderaterna fristående organisation varför det kanske kan väcka en och…

Continue Reading Remissyttrande Vår tids arbetarparti

Befria den högre utbildningen

Ladda ner rapporten Inledning Plantänkande har sedan länge kommit att genomsyra den svenska utbildningspolitiken. Staten ska fördela utbildningsplatser och bestämma hur stor del av befolkningen som ska studera på en…

Continue Reading Befria den högre utbildningen

Hvad hvilja borgarna?

Mars 2006 - en granskning av den borgerliga alliansens politik Ladda ner rapporten Under början av 2006 har Allians för Sverige presenterat sex rapporter framtagna av de arbetsgrupper som tillsattes…

Continue Reading Hvad hvilja borgarna?

Det är företagsklimatet, dumbom

Augusti 2005 - en rapport om arbetsmarknadspolitik Ladda ner rapporten som PDF Det står redan klart att arbetslösheten kommer att bli en av de viktigaste frågorna inför valet 2006. Trots…

Continue Reading Det är företagsklimatet, dumbom

Vi vill ha det som i USA!

Oktober 2004 - myter och sanningar om Amerika Ladda ner rapporten Introduktion När detta skrivs hösten 2004 är intresset för det stora landet i väster högre än på mycket länge.…

Continue Reading Vi vill ha det som i USA!

Valuta utan politik

September 2003 - argument för privata valutor Ladda ner rapporten En livskraftig idés väg: Alla skrattar åt den och finner den enbart löjlig. När den trots allt sprids, tvingas man…

Continue Reading Valuta utan politik

Kejsaren är naken

Augusti 2002 - en vitbok över Perssons politik Ladda ner rapporten Kampanjfilm Jag har skadat människor och många är besvikna på mig. Göran Persson (Aftonbladet 1998-09-21) Göran Persson har varit…

Continue Reading Kejsaren är naken

En sjuk själ i en sund kropp

Maj 2002 - en rapport om folkhälsan Ladda ner rapporten Begreppet folkhälsa används som en självklarhet i dag. Få ifrågasätter vad som egentligen åsyftas när det talas om folkets hälsa…

Continue Reading En sjuk själ i en sund kropp

Vägra vara vänster!

Se kampanjfilmen här! Du har säkert sett den, i verkligheten eller på TV. Den antar många olika skepnader, från debattörer i TV:s morgonsoffor till icke-våldsdemonstranter eller stenkastande terrorister. Det är…

Continue Reading Vägra vara vänster!

Frihandel ger välstånd för alla!

April 2001 - en rapport om frihandeln och dess förtjänster Ladda ner som PDF För oss handlar det diffusa begreppet ”globalisering” om att skapa bättre förutsättningar för människor att handla…

Continue Reading Frihandel ger välstånd för alla!

Den villkorade solidariteten

Februari 2001 - en rapport om det facklig-politiska samarbetet Ladda ner rapporten Att Landsorganisationen och Socialdemokratiska arbetarepartiet står varandra organisatoriskt nära är ingen hemlighet eller nyhet. Representanter för båda organisationerna…

Continue Reading Den villkorade solidariteten

Stoppa storebror

Maj 2000 - en rapport om statens kontrollbehov Ladda ner rapporten Förra gången det var Folk- och bostadsräkning förväntades medborgarna hjälpa staten genom att fylla i blanketter. Den gången delade…

Continue Reading Stoppa storebror