Är moderat politik moderat politik?

PFDicon
Augusti 2001 - en kortrapport om trovärdighet Ladda ner rapporten Förord När moderaterna träffas för partistämma denna gång så är idéerna i fokus. Det tycker vi är bra. För den som är engagerad politiskt står det dock klart att det också finns en annan sida av politiken. Även om idéerna är grunden för det politiska uppdraget så krävs det en praktisk politik för att förverkliga dem. För vad spelar det för roll om moderata samlingspartiet under 2001 års stämma antar ett perfekt idéprogram om de lokala företrädarna under kommande mandatperioder agerar stick i…Läs mer

Frihandel ger välstånd för alla!

PFDicon
April 2001 - en rapport om frihandeln och dess förtjänster Ladda ner som PDF För oss handlar det diffusa begreppet ”globalisering” om att skapa bättre förutsättningar för människor att handla fritt, röra sig fritt och utbyta åsikter och erfarenheter fritt över hela jorden. Vi tror att det enda sättet att lyckas med detta är att låta handeln vara just fri – fri från tullar, skatter och tariffer. Genom en fri handel skapas förutsättningar för ekonomiskt välstånd och individuell frihet. Men det måste skapas förutsättningar för en fri handel. Vi vill försöka ge vårt…Läs mer

Den villkorade solidariteten

PFDicon
Februari 2001 - en rapport om det facklig-politiska samarbetet Ladda ner rapporten Att Landsorganisationen och Socialdemokratiska arbetarepartiet står varandra organisatoriskt nära är ingen hemlighet eller nyhet. Representanter för båda organisationerna talar gärna om det, speciellt i högtidstalen till kollegorna. Men vilka konsekvenser får en så tät koppling mellan den dominerande organisationen på arbetstagarsidan och det statsbärande partiet? Vi menar att det finns anledning att titta vidare inte bara på hur banden mellan LO och SAP tar sig uttryck i praktisk handling, utan också vad det betyder för samhällsklimatet i stort. Vad innebär det…Läs mer

Stoppa storebror

PFDicon
Maj 2000 - en rapport om statens kontrollbehov Ladda ner rapporten Förra gången det var Folk- och bostadsräkning förväntades medborgarna hjälpa staten genom att fylla i blanketter. Den gången delade Fria Moderata Studentförbundet ut tändstickor. Den här gången är det inte fullt lika enkelt. Genom anonyma system och krav på hyresvärdar att inrätta och inrapportera lägenhetsnummer på varje lägenhet förskjuts registreringen från ett tillfälle som för medborgarna är märkbart, till ett kontinuerligt informationssamlande som staten kan använda när det passar den. Även om det var lättare att synliggöra myndighetsmaskineriet förra gången finns inget…Läs mer